Ilúzia Dr. Angry a Mr. Smile

Na obrázku môžete vidieť dve tváre. Jedna je nahnevaná (vľavo) a druhá je pokojná (vpravo). Ak sa začnete pomaly vzďaľovať od obrazovky, tváre by sa mali vymeniť. To znamená, že vľavo by ste mali vidieť pokojnú tvár a vpravo zase nahnevanú tvár. Keď sa zase priblížite k obrazovke, tváre sa vrátia do normálu.

Túto techniku opísali v roku 1994 Philippe G. Schyns a Aude Oliva.

Ako to funguje?

Obrázok je vytvorený kombináciou dvoch tvárí (nahnevanej a pokojnej). Ide o tzv. hybridný obraz. Hybridné obrazy menia interpretáciu funkcie sledovania vzdialenosti. Obrázky vyzerajú inak v závislosti od toho, v akej
vzdialenosti sa od nich nachádzate. Ilúzia ilustruje schopnosť vizuálneho systému separovať informácie pochádzajúce z rôznych priestorových kanálov. Dosahuje sa to pomocou hrubých a jemných detailov. Ak ste dostatočne blízko obrázkov, viete rozoznať hrubé i jemné detaily. Ak sa však vzdialite, vaše oči strácajú schopnosť rozlíšiť jemnejšie detaily. Preto dochádza k zámene obrázkov.