Optické klamy

Niniova ilúzia

Niniova ilúzia Optická ilúzia bola vytvorená francúzskym vedcom Jacquesom Niniom. Prvýkrát ju podrobne opísal v roku 2000. Ako to funguje?...

Skreslené ilúzie

Heringova ilúzia Sú červené čiary rovnobežné? Ilúzia bola objavená nemeckým fyziológom Ewaldom Heringom v roku 1861. Ako to funguje? Existuje...

Fenomén „fí“

Fenomén "fí" Fenomén fí je psychický fenomén, podľa ktorého rýchle za sebou idúce alebo súčasne sa vyskytujúce podnety sú vnímané...

Anamorfóza

Anamorfóza Autor maľby oka je maďarský maliar István Orozs. Autorkou druhého obrázka je Myrna Hoffman, ktorá tvorí hlavne pre deti...

Phénakistoscope

Phénakistoscope Phénakistoscope vynašli v roku 1832 belgický fyzik Joseph Plateau a rakúsky profesor praktickej geometrie Simon Stapfer. Ako to funguje?...

Stroopov test

Stroopov test Povedzte farbu napísaných slov! Je to ťažšie? Človek je pri vykonávaní nejakej úlohy ľahko ovplyvnený svojimi automatickými reakciami...

Amesovo okno

Amesovo okno Pozrite si video. Zdá sa vám, že okno zmení smer? V skutočnosti sa okno točí stále jedným smerom....

Vasarelyho ilúzia

Vasarelyho ilúzia Vidíte na obrázku biele X-ko? V skutočnosti tam žiadne nie je. Ako to funguje? Ilúzia sa objavuje na...

Möbiov list/pásik

Möbiov list/pásik Möbiov pásik získal svoje meno po Augustovi Ferdinandoci Möbiovi (1790 – 1868), nemeckom matematikovi a astronómovi, ktorého pokladajú...

Zvukové ilúzie

Ilúzia Shepardovho Tónu Pustite video a započúvajte sa do Shepardových tónov! Zvyšovali sa vám tóny? V skutočnosti sa tóny iba...

Tusiho efekt

Tusiho efekt Sústreďte sa len na jeden biely krúžok. Ako sa pohybuje?  Ilúziu vytvoril perzský astronóm a matematik Nasir al-Din...

Ilúzia chýbajúceho štvorca

Ilúzia chýbajúceho štvorca Ako je možné, že v trojuholníku B chýba jeden štvorček? Ilúzia zobrazuje dva veľké "trojuholníky", ktoré sú...

Ilúzia pohybovej väzby

Ilúzia pohybovej väzby Pozrite sa na modré čiary. Ako sa hýbu? Pohybujú sa v pároch alebo vytvárajú krútiaci štvorec? Zdá...

Ilúzia „Enigma“

Ilúzia "Enigma" Pohybujú sa vám ostatné kruhy?  Pokiaľ by ste sa pozerali na väčšie kruhy, ilúzia nebude fungovať. Jej autorom...

Pulfrichov efekt

Pulfrichov efekt Vezmite si slnečné okuliare, prekryte nimi jedno oko a oboma pozerajte na video. Vidíte video v 3D? Autorom...

Ilúzia vozového kolesa

Ilúzia vozového kolesa Krútia sa kolesá vo filmoch opačným smerom? Ako to funguje? Najprv, keď auto začne zrýchľovať, všetko vyzerá...

Ilúzia iradiácie

Ilúzia iradiácie Čo vidíte? Zväčšuje sa žiara na obrázku, alebo je to len ilúzia? Priblížte a zase oddiaľte hlavu od obrazovky....

Ilúzia neexistujúceho tvaru

Fantómové/fiktívne obrazy Vidíte dva trojuholníky? Ide o vizuálnu ilúziu, ktorá vyvoláva vnímanie okraja bez toho, aby sa zmenil jas alebo...

Ilúzia točiacej sa špirály

Ilúzia špirály Zapozerajte sa na špirálu približne 20 sekúnd. Potom sa zapozerajte na akýkoľvek statický objekt (podlahu, stenu, knihu…) v miestnosti....

Ilúzia skrytých obrázkov

Ilúzia skrytých zvierat/objektov Na prvý pohľad obyčajná krajinka alebo nie? Koľko druhov zvierat viete nájsť na obrázku? Obrázok predstavuje jav...

Hermannova ilúzia

Hermannova ilúzia Skúste spočítať tmavé kruhy na obrázku! Ilúzia je pomenovaná po svojom objaviteľovi Ludimarovi Hermanovi. Ide o optický klam...

Ilúzia bodu

Ilúzia slepého bodu Zavrite ľavé oko a zapozerajte sa na menší kruh nachádzajúci sa na ľavej strane obrázku. Pri sústredení...

Ilúzia kráčajúcich nôh

Ilúzia kráčajúcich nôh Pozrite sa na video a sledujte pohyb modrého a žltého obdĺžnika –„chodidla“. Zdá sa vám, že idú...

Shepardova ilúzia

Ilúzia Shepardových stolov Ktorý zo stolov je dlhší? Alebo sú rovnaké? V skutočnosti sú stoly na obrázku rovnako veľké. Ilúziu...

Geometrické ilúzie

Špirálová ilúzia Čo vidíte na obrázku? Špirálu alebo kružnice? V skutočnosti ide o kružnice, ktoré vytvárajú falošnú špirálu. Skúste prejsť...

Odtieňové ilúzie

Munker- White ilúzia Veríte vlastným očiam? Pozrite sa na tieto dva šedé stĺpce. Zdá sa vám, že má každý iný...

Ilúzie pohybu

Ilúzia rotujúcich hadov Hýbu sa Vám kruhy? Skúste sa na obrázok uprene pozerať a bez žmurknutia, kruhy sa zrazu prestanú...

Ilúzie s tvárami

Ilúzia M. Thatcherovej Čo vidíte na obrázku? Skúste tváre porovnať – vidíte rozdiel medzi nimi? Otočíme obrázok o 180 stupňov....