Tusiho efekt

Sústreďte sa len na jeden biely krúžok. Ako sa pohybuje? 

Ilúziu vytvoril perzský astronóm a matematik Nasir al-Din al-Tusi v 13. storočí.

Ako to funguje?

Tusiho efekt je založený na veľkom a malom kruhu. Princípom ilúzie je, že  malý kruh nachádzajúci sa vo väčšom kruhu vyzerá, akoby sa otáčal.  „Krútenie“ menšej kružnice spôsobuje, že akýkoľvek bod na nej sa  pohybuje/kmitá lineárnym smerom.

Zásada Tusiho efektu:
Ak sa kruh s priemerom A otáča na vnútornej hranici kruhu s priemerom 2A, potom bod na obvode vnútorného kruhu sa pohybuje lineárnym smerom.

Moc zložité? Nasledovné video vám pomôže lepšie porozumieť tejto ilúzií.