Ilúzia rotujúcich hadov

Hýbu sa Vám kruhy? Skúste sa na obrázok uprene pozerať a bez žmurknutia, kruhy sa zrazu prestanú pohybovať. Ak však pohnete očami, opäť sa začnú krútiť v smere alebo protismere hodinových ručičiek.

Klam vytvoril profesor Akiyoshi Kitaoka v roku 2003. Ide o ilúziu rotujúcich hadov, pri ktorej oko vníma obrázok len ako zdanlivý pohyb – je výsledkom vnímania, nie reality.

Ako to funguje?

Môže za to náš mozog a oči. Spôsobujú to mikroskopické pohyby našich očí a žmurkanie. Oči fungujú podobne ako kamera – snímajú okolitý svet, získané vnemy, ale nevyhodnocujú. To sa deje až v mozgu. Problém je v tom, že mozog tieto vnemy občas vyhodnotí inak, ako je realita.

Ide o ilúziu periférneho pohybu, akákoľvek časť obrázka v strede nášho zorného poľa sa javí ako nehybná, zatiaľ, čo časti videné v našom periférnom videní sa pohybujú. Obrázok tvorí niekoľko farebných pruhov s kontrastnými farebnými oblasťami. Pripomínajú vám stočených hadov?

Ilúzia "Spine drift"

Na obrázku vidíte rad ostňov/tŕňov, kde je medzera vytvárajúca štvorec. Zdá sa vám, že stredný štvorec pláva?
Ak chcete vylepšiť ilúziu, potraste hlavou alebo pretrepte displejom.

Ak by sme stredný štvorec otočili o 90 alebo 180 stupňov, k ilúzii nedochádza, pretože rady ostňov budú rovnobežné.

Ako to funguje?

Ilúzia je ovplyvnená pohybmi očí, preto vnímame pohyb obrázka. Ak sa stredný obraz a obklopujúci priestor líšia v smeroch ostňov/tŕňov o 45 stupňov, pohyb oka zapríčinil rozmazanie sietnice, čo spôsobilo diferenciálne znižovanie kontrastu a teda zdanlivý posun medzi stredným a vonkajším štvorcom.