Ilúzia Shepardovho Tónu

Pustite video a započúvajte sa do Shepardových tónov!

Zvyšovali sa vám tóny? V skutočnosti sa tóny iba opakujú.

Ako to funguje?

Ilúzia Shepardového tónu je akustickou ilúziou. Princípom ilúzie je zvuk, ktorý akoby sa neustále zvyšoval alebo znižoval.

Opakovaním tých istých tónov sa vytvára ilúzia stúpania alebo klesania. Dôvod vzniku ilúzie je jednoduchý. Každý tón sa skladá z mnohých frekvencií, ktoré sú navrhnuté tak, aby vytvorili nejednoznačnosť. Ilúzia sa často prirovnáva k svetelnému pútaču pre holičstvá, ktorý sa točí a vytvára dojem, že červené pruhy klesajú nadol.

barber pole

Ilúziu vytvoril Roger Shepard v roku 1964. V jednom článku ju Shepard prirovnal k Escherovmu stúpajúcemu schodisku.
Shepardové tóny sa objavili aj v hre Super Mario 64, kde boli mierne upravené. Rovnako aj vo filme Temný rytier použili Shepardove tóny ako zvuk batmobilu. Občas sa používa v elektronickej tanečnej hudbe na zvýšenie napätia.

Skúste si ešte vypočuť nasledujúce video. Tiež máte pocit, že tón stále stúpa? V skutočnosti je 13. tón identický s prvým.

Tritónov paradox

Pustite video a vypočujte si nahrávku!

Ide o 4 páry tónov. Ako ich počujete? Stúpať alebo klesať?

Ako to funguje?

Ilúzia Shepardového tónu je akustickou ilúziou. Princípom ilúzie je zvuk, ktorý akoby sa neustále zvyšoval alebo znižoval.

Základným motívom tohoto klamu, ktorý je tvorený dvoma počítačom
generovanými tónmi v intervale pol oktávy, čiže tritónu, sú tóny v intervale
hrané jeden po druhom. Výsledkom je, že niektorí ľudia počujú stúpajúci motív a iní motív klesajúci. Táto ilúzia má však ešte jeden zvláštny následok. Keď je melódia hraná v jednej stupnici a následne prevedená do inej, vnímané vzťahy medzi tónmi sú zachované. Ak by sa takáto transformácia medzi jednotlivými stupnicami zmenila, bola by
paradoxná. Rovnako protichodná je aj predstava, keby sme zmenili kruh na štvorec a posunuli ho na iné miesto.

Paradox tritónu toto pravidlo porušuje. Predstavte si zahranie napríklad páru tónov C – Fis a Gis – D. Niekto môže počuť C – Fis ako stúpajúce a iný klesajúce a rovnako je to aj u páru tónov Gis – D.

Tento akustický klam pripravuje nielen nám samotným, ale aj hudobníkom všelijaké nemilé prekvapenia.

Virtuálny kaderník

Nasaďte si slúchadlá, pustite video a počúvajte.

Pri počúvaní tejto ilúzie sa budete cítiť, ako by ste sedeli u kaderníka na stoličke. Kaderník sa okolo vás neustále pohybuje a strihá vám vlasy.

Ako to funguje?

Ide o zvukovú ilúziu, ktorá je asi najznámejšia. Dôležitou súčasťou pri tomto klame sú slúchadla. Ilúzia využíva stereo zvuk tzv. binaurálny záznam zvuku.

Vytvorenie takejto ilúzie je jednoduché, ale vybavenie je nákladné. Ide o to, aby zvuky, ktoré potom počujeme, boli nahrané tak, ako by sme ich počuli ľudskými ušami. A to preto,že keď je zvuk vzdialený od každého zo zvukovodov, počuje to každé ucho inokedy (dorazí do mozgu ako dva signály).

Ak predpokladáme vzdialenosť oboch uší 18 cm, je tento rozdiel len 0.00052 s. Aj tento nepatrný rozdiel stačí nášmu mozgu k rozpoznaniu, odkiaľ sa zvuk šíri aj s jeho smerom a vzdialenosťou, to všetko za pomoci intenzity podnetov z ľavého a pravého ucha.

Binaurálne nahrávanie je staré už viac ako 100 rokov. Prvý takýto záznam sa uskutočnil v roku 1881 a išlo o prenos z parížskej Opery Garnier.