Niniova ilúzia

Optická ilúzia bola vytvorená francúzskym vedcom Jacquesom Niniom. Prvýkrát ju podrobne opísal v roku 2000.

Ako to funguje?

Na obrázku môžete vidieť šedú mriežku a dvanásť čiernych bodov. Ak sa zahľadíte na jeden čierny bod zistíte, že ostatné sa strácajú. Síce môžete vidieť niekoľko susedných čiernych bodov, no nikdy neuvidíte všetkých dvanásť bodov na raz. Na tých priesečníkoch, na ktorých nie je vidieť žiadny bod, môžete spozorovať čierne iskrenie.

Táto ilúzia je ukážkovým príkladom toho, ako môžete vidieť len určité veci v centre vášho pozorovania. Váš mozog kompenzuje veci, ktoré nevidíte. Vznikne ilúzia spôsobujúca miznutie niektorých čiernych bodov. Preto vidíte iba niekoľko z nich súčasne a nie všetky.

Keby ste šedú mriežku odstránili, uvideli by ste všetkých dvanásť čiernych bodov.

Priemerný pozorovateľ dokáže na raz vidieť iba štyri body. Ilúzia funguje aj v opačnom kontraste.

Na podobnom princípe funguje aj Tatewakuova ilúzia. Ak sa zapozeráte na červený krížik nachádzajúci sa v strede, farebné body zmiznú.

Ďalším príkladom podobnej ilúzie miznutia je aj Troxlerov efekt.