Ilúzia chýbajúceho štvorca

Ako je možné, že v trojuholníku B chýba jeden štvorček?

Ilúzia zobrazuje dva veľké "trojuholníky", ktoré sú poskladané z rôznych geometrických útvarov. Akonáhle sa útvary preskupia, zrazu sa v druhom veľkom trojuholníku objaví chýbajúce miesto. Prečo je to tak?

Ako to funguje?

Kľúčom k hádanke je, že ani jeden z veľkých trojuholníkov nie je v skutočnosti trojuholníkom. Pretože „prepona“ tvorená z menšieho modrého a červeného trojuholníka je ohnutá, aj keď to ľudské oko nevníma. Skreslenie spôsobuje aj štvorcová mriežka, na ktorej sú oba „trojuholníky“ nakreslené. V skutočnosti by ste z farebných útvarov nikdy nezostrojili normálny trojuholník.

Túto hádanku/ilúziu údajne vytvoril amatérsky kúzelník Paul Curry z New Yorku v roku 1953. Efekt spôsobujúci ilúziu bol známy už od začiatku 16. storočia. Optická ilúzia sa často používa na hodinách matematiky.
Na podobnom princípe funguje aj Matsuyama paradox, ktorý zobrazuje štvorec.