Špirálová ilúzia

Čo vidíte na obrázku? Špirálu alebo kružnice?

V skutočnosti ide o kružnice, ktoré vytvárajú falošnú špirálu. Skúste prejsť prstom po jednej z kružníc.

Ako to funguje?

Vizuálne skreslenie sa vytvára kombináciou pravidelného vzoru čiar (kružnice) s vychýlenými časťami (rôzne zafarbené „zákruty“). Efekt je posilnený špirálovými prvkami pozadia. Oko nesprávne vníma obraz, spôsobujú to javy, akými sietnica a mozog spracovávajú obrazy. Predpokladá sa, že kombinácia prekrývajúcich sa oblúkov a grafických prvkov pod sústredenými kružnicami prinúti očí ku stočeniu pohľadu do stredu, čo vytvára ilúziu špirály. Aj vám zrak vždy zablúdi do stredu obrázka?

Prvý túto ilúziu popísal britský psychológ James Fraser (1863 – 1936) v roku 1908.

Ilúzia "hojdačky"

Ktorá strana hojdačky je nižšie? 

„Hojdačka“ vyzerá, že je naklonená na pravú stranu. Ak sa na „hojdačku“ pozriete bez šikmých čiar, už nevyzerá naklonená.

Ako to funguje?

Môžeme ju nazvať aj ilúziou krivých čiar, pretože používa okolité obrazce alebo farby, aby zdeformovali a zakrivili objektívne rovné čiary. Keď sa pozriete na obrázok, na prvý pohľad to vyzerá, že horný dlhý obdĺžnik je naklonený na pravú stranu, pretože pravá strana je zaťažená závažím (v tomto prípade väčším čiernym trojuholníkom). Ilúzia ukazuje to, čo prirodzene očakávame. Pravda je však taká, že dlhý obdĺžnik sa neprevažuje ani na pravú, ani na ľavú stranu. Je v dokonalej horizontálnej polohe. Ilúziu viacej dotvárajú šikmé čiary vo vnútri obdĺžnikov.

Poggendorfova ilúzia

Zahľaďte sa na obrázok. Ktorá priamka je pokračovaním čiernej priamky? Je to modrá alebo červená priamka?

Ak ste zvolili ako správnu odpoveď modrú priamku, tak sa mýlite. V skutočnosti je správnou odpoveďou priamka červená. Ak neveríte použite pravítko. Pre lepšie vykreslenie sa pozrite na obrázky, kde sú priamky farebne odlíšené.

Ako to funguje?

Ilúzia patrí medzi geometrické optické ilúzie a je pomenovaná podľa Johanna Christiana Poggendorffa. Ilúzia spočíva v nesprávnom pochopení polohy priečnych čiar (diagonál), ktoré boli prerušené objektom (v tomto prípade obdĺžnikom). Ľudský mozog má problémy s cestou diagonál (čiar). Vytvára to dojem, že po každom prerušení je čiara posunutá, ale v skutočnosti sú to pravidelné rovnobežné čiary. Náš mozog sa opäť nechal oklamať. Zaujímavosťou je, že Johann Christian Poggendorff bol redaktorom časopisu, v ktorom bola zverejnená táto ilúzia. Zhodou okolností bola prezentovaná na kresbe, ktorej autorom bol Zöllner, ďalší autor geometricko-optických ilúzií.

Jastrowova ilúzia

Ktorý pruh A alebo B je dlhší?

Je to optický klam, ktorý objavil americký psychológ Joseph Jastrow v roku 1892.

Ako to funguje?

Na obrázku môžete vidieť dva pruhy A a B. Pruh B sa javí ako dlhší. Dôvodom je, že dolná strana pruhu A je v porovnaní s hornou stranou pruhu B kratšia. Preto náš mozog interpretuje túto skutočnosť tak, že jeden pruh je dlhší a druhý kratší. V skutočnosti sú pruhy A a B úplne rovnaké. Vedcom sa zatiaľ nepodarilo prísť na to, prečo to tak je.

Jastrowova ilúzia sa často využíva pri kúzelníckych trikoch. Anglický kúzelník Ian Adair použil na základe tejto ilúzie trik, kedy sa podobné tvary ako húsenice premenili na motýle. Ilúzia je známa aj pod názvom Boomerang ilúzia.