Stroopov test

Povedzte farbu napísaných slov!

Je to ťažšie? Človek je pri vykonávaní nejakej úlohy ľahko ovplyvnený svojimi automatickými reakciami a návykmi. Okrem toho ide aj o súboj ľavej a pravej hemisféry mozgu.

Ako to funguje?

Stroopov test patrí medzi najznámejšie a najpoužívanejšie úlohy na pozornosť. Test je založený na rozpore medzi dvomi vizuálnymi informáciami (vnemami). Tie prichádzajú do mozgu v rovnakú chvíľu, ale líši sa doba ich spracovania. Prvá informácia je verbálna. Ľudský mozog spracováva verbálne informácie prednostne (napríklad po prečítaní slova „žltá“ sa v mozgu okamžite aktivuje predstava žltej farby). Druhá informácia ale hovorí, akou farbou je text napísaný (napríklad „zelená“). Tú však mozog spracuje neskôr ako verbálne.

Skúste čo najrýchlejšie povedať, o akej farbe sa píše. To je jednoduché.
Využili ste informáciu, ktorú mozog spracoval rýchlejšie a text jednoducho prečítali. Ale Stroopov test vyžaduje, aby ste potlačili rýchlejšiu verbálnu informáciu a zamerali sa na farbu, ktorou je text napísaný. Test ukazuje, že ak sú slova napísané odlišnou farbou, ako je ich význam, človek automaticky prečíta ich význam a značne sa tým spomaľuje jeho schopnosť správne identifikovať farby.

Test je pomenovaný po americkom psychológovi Johnovi Ridley Stroopovi (1897 – 1973), a prvýkrát bol publikovaný v r. 1929.

Stroopov test – skúste, čo najrýchlejšie splniť úlohy z obrázka.