Phénakistoscope

Phénakistoscope vynašli v roku 1832 belgický fyzik Joseph Plateau a rakúsky profesor praktickej geometrie Simon Stapfer.

Ako to funguje?

Phénakistoscope bol prvým rozšíreným animačným zariadením, ktoré vytvorilo plynulú ilúziu pohybu. Je zložený z kartónového disku pripevneného zvisle na rukoväť. Radiálne okolo stredu disku je znázornená séria obrázkov zobrazujúcich postupné fázy animácie. Nachádzajú sa tam malé obdĺžnikové otvory, ktoré sú rovnomerne rozmiestnené okolo okraja disku. V týchto štrbinkách sa počas otáčania disku premietajú obrázky, na ktoré sa pozeráte cez zrkadlo. Keďže sa obrázky rýchlo pohybujú vytvárajú následnú ilúziu pohybu (animáciu). Ak je na disku menej obrázkov ako štrbiniek, obrázky sa budú pohybovať v opačnom smere ako disk. Ak je na disku viac obrázkov ako štrbiniek, obrázky sa budú pohybovať rovnakým smerom ako rotujúci disk.

Phénakistoscope sa musí točiť dostatočne rýchlo, aby vznikla ilúzia pohybu. Často dochádzalo ku skresleniu postáv, tzn. že boli štíhlejšie a mierne zakrivené. Preto animátori niekedy na svojich obrázkoch nakreslili opačné skreslenie. Väčšina animácií aj napriek tomu nebola určená na to, aby poskytla realistickú prezentáciu postáv. V niektorých animáciách ako
napríklad GIF, nie je skreslenie vidieť pretože sú vytvorené pomocou softvéru.

Väčšina komerčne vytvorených diskov sú litografické výtlačky, ktoré boli farbené rukou. Niektorí výrobcovia tiež používali viacfarebnú litografiu a ďalšie tlačové techniky.

Od roku 2010 vydáva audiovizuálne duo Sculpture niekoľko obrazových diskov s veľmi komplikovanými animáciami, ktoré je možné prezerať pod stroboskopom blikajúcim 25-krát za sekundu.

Phénakistoscope si môžete aj vyrobiť. Neviete ako? Pozrite si nasledujúce video.