Ilúzia dvoch sinusoíd

Akým smerom sa vlastne točia?

Ilúziu vytvoril Frank Force z USA a v roku 2019 bola vyhlásená za ilúziu roka.

Ako to funguje?

Váš mozog môže vnímať pohyb sinusoíd až šiestimi rôznymi smermi. Vyzerá to tak, akoby by objekt odporoval logike, pretože sa točí po vertikálnej a horizontálnej osi súčasne. Dokonca ani smer rotácie nie je jednoznačný. Ak sa zapozeráte na sínusoidy zistíte, že sa točia horizontálne alebo vertikálne, zľava-doprava a naopak, alebo sa zmršťujú. V poslednom prípade vidíte zmršťujúci pohyb práve vtedy, ak sa pozeráte na sínusoidy v miestach kde sa pretínajú. Potom sa vám môže zdať, že pohybujúci sa objekt „dýcha“.

Ak neveríte, pozrite si nasledujúce video, ktoré vám pomôže predstaviť si všetky uvedené pohyby sinusoíd.