Ilúzia skrytých zvierat/objektov

Na prvý pohľad obyčajná krajinka alebo nie? Koľko druhov zvierat viete nájsť na obrázku?

Obrázok predstavuje jav - pareidolia, pri ktorom pracuje vaša predstavivosť. Určite sa aj vám stalo, že ste pozorovali oblaky a predstavovali ste si v nich rôzne zvieratá či predmety.

Ako to funguje?

Pareidolia je v podstate psychologický fenomén, ktorý spôsobuje, že človek pripisuje obyčajným zrakovým vnemom veľký význam. Zjednodušene ide o to, ak sa pozeráte na obyčajnú škvrnu, váš mozog ju vníma ako tvár/zviera a podobne. Okrem vizuálnej pareidolie existuje aj akustická pareidolia, kedy sa zvukovému podnetu pripisuje špecifické citoslovce alebo konkrétny význam. Príkladom zvukovej pareidolie môže byť akýkoľvek zvuk zvierat, kedy sa vám môže zdať, že vyslovia nejaké slovo (napr. mačka pri zamrnčaní povie „ahoj“ a pod.).

Ilúzia skrytých obrázkov

Pozrite sa na obrázok a zatraste hlavou. Čo ste uvideli?

Videli ste Garfielda? Táto ilúzia patrí tiež do tzv. moaré efektu. Moaré efekt (z francúzskeho slova moiré) je v skutočnosti rušivý optický efekt.

Ako to funguje?

Efekt vzniká prekrývaním dvoch pravidelných a málo odlišných vzorov. Vo fotografickej sfére je to veľmi nežiaduci jav, pretože môže pokaziť kvalitu fotografií. Efekt je pomenovaný podľa látky, ktorá má veľmi jemný vzor. V prípade, že na ňu zasvieti slnko, objavia sa na nej rôzne obrazce. Jednoduchý moaré efekt môžete vidieť aj vy doma. Stačí ak namierite fotoaparát na obrazovku (TV, monitor) a odfotíte fotku. Všimnite si, že na fotografii sú zrazu čiary, ktoré na skutočnej obrazovke nevidíte.

V prípade obrázkov nižšie, keď hlavou netrasiete, obrázky nevidíte. Prečo to tak je? V prípade moaré, ak sa základná vrstva pohybuje (posúva), obraz sa zväčšuje a zaostruje. Toto zaostrovanie spôsobuje práve pohyb hlavy, a tak sa obraz dostáva do väčšej pozornosti. Iným príkladom moaré efektu sú obrázky, ku ktorým potrebujete podložku. Ak pohybujete touto podložkou po obrázku, pohybuje sa aj obrázok.