Ilúzia špirály

Zapozerajte sa na špirálu približne 20 sekúnd. Potom sa zapozerajte na akýkoľvek statický objekt (podlahu, stenu, knihu…) v miestnosti. Nepozerajte sa však na točiacu špirálu príliš dlho. Môže vám to spôsobiť bolesť očí, alebo hlavy!!!

Čo sa stalo? Rozpohybovali sa vám predmety?

Ako to funguje?

Je to vizuálna ilúzia, ku ktorej dochádza, ak sa po sledovaní pohyblivého vizuálneho stimulu zapozeráte na statický obraz. Vytvorí sa potom iluzívny pohyb statického obrazu. Tento pohybový efekt je považovaný za výsledok prispôsobenia sa pohybu (alebo následku pohybu). Neuróny, ktoré kódujú určitý pohyb znižujú svoje reakcie, ak sa pozeráte dlhší čas na neustále sa pohybujúci stimul. Zároveň sa znižuje spontánna východisková aktivita tých istých neurónov, keď zameriate pozornosť na statický stimul.

Na rovnakom princípe funguje aj video. Zamerajte sa na červený krížik. Video sa po určitom čase prepne na obrázok budhu. Čo sa vám zdalo, že sa deje s obrázkom?