Paobrazy

Zahľaďte sa na 20 sekúnd na čiernu bodku na obrázku, potom sa pozrite na bielu plochu (napr. stenu). Mali by ste vidieť farebnú dúhu.

Mali by ste vidieť paobraz v pozitívnych farbách. Tento jav však ešte nebol uspokojivo vysvetlený.

Ako to funguje?

Paobraz je stopa svetelného vnemu, ktorá aj po niekoľkých sekundách zostáva na sietnici. Ilúzia vzniká tak, že oko sa pri sledovaní nejakého objektu adaptuje na osvetlenie prostredia. Preto pri náhlej zmene osvetlenia zostáva oko ešte stále prispôsobené pôvodnému obrazu. Môže byť negatívny paobraz, čo je úplne bežný jav, alebo vo výnimočných prípadoch je možné pozorovať paobraz v pozitívnych (tzn. pôvodných) farbách.

Zjednodušene, ak sa pozeráte dlho napríklad do svetla, a potom sa pozriete na bielu plochu (alebo zavriete oči) uvidíte tmavý bod (teda pôvodný obraz v negatívnych farbách). U niektorých môže dôjsť k percepčno-psychickej vade (tzv. palinopsii), pri ktorej sú pozorované paobrazy veľmi silné alebo majú dlhé trvanie. Preto palinopsia vo väčšine prípadov poukazuje na závažnejšiu očnú vadu.

Sústreďte sa na červenú bodku na ľavom obrázku. Potom sa pozrite na obrázok v pravo. Čo sa stalo?

Obrázok napravo sa postupne premení na šedú plochu, tzn. zanikne vzor, ktorý na ňom je.

Na rovnakom princípe fungujú aj tieto nindža šurikeny. Pozerajte sa stále na čiernu bodku v strede. 

Videli ste ich farebné?