Vasarelyho ilúzia

Vidíte na obrázku biele X-ko?

V skutočnosti tam žiadne nie je.

Ako to funguje?

Ilúzia sa objavuje na obrázku, ktorý pozostáva zo súboru niekoľkých „vnorených“ štvorcov. Výsledný obrázok vytvára vzor iluzívneho žiariaceho kríža, nachádzajúceho sa pozdĺž uhlopriečok štvorcov, pričom rohy štvorcov nie sú jasnejšie ako zvyšok štvorcov.

Vasarelyho ilúzia sa stala známou a bola opísaná v niekoľkých štúdiách. Je označovaná aj ako príklad iluzívnej kontrastnej svietivosti. Doteraz bola demonštrovaná iba v chromatických (farebných) alebo achromatických (bezfarebných) stimuloch. Dôležitým parametrom bol jas, ktorý je hlavnou príčinou vytvárania ilúzie. Svietivosť každého štvorca je rovnaká, ale rohy jednotlivých štvorcov vnímame intenzívnejšie ako priame hrany. Aby ste si to lepšie predstavili pozrite sa na obrázky. Ilúzia je vysvetľovaná tzv. laterálnou inhibíciou, ktorá je jedným zo základných mechanizmov spracovania signálov v nervovom systéme. Laterálna inhibícia využíva všetky senzorické (zmyslové) a senzitívne (citové) systémy pri spracovaní nervových signálov.

Vasarelyho ilúzia je pomenovaná podľa „op-art“ umelca Victora Vasarelyho. Narodil sa v Pécsi a svoje detstvo prežil v Budapešti. Medzi rokmi 1910 až 1919 vyrastal na Slovensku v Piešťanoch. Získal ocenenia Guggenheim Prize (1964), Zlatú medailu v Milan Triennale. Založil múzea v Aix-en-Provence, v Pécsi, paláci Zichy v Budapešti.