Ilúzia M. Thatcherovej

Čo vidíte na obrázku? Skúste tváre porovnať – vidíte rozdiel medzi nimi? Otočíme obrázok o 180 stupňov.

Tento zrakový klam „Thatcher ilúzia/efekt“, bol prvýkrát popísaný v roku 1980 na fotografii bývalej britskej premiérky Margaret Thatcherovej.

Ako to funguje?

Ilúzia vzniká prevrátením tváre bez otočenia očí a úst. Obrátená tvár vyzerá celkom normálne a vnímaný výraz je podobný ako na pôvodnej fotografii. Ak obrázok otočíme, pôsobí bizarne a smiešne. Ihneď si všimneme nesúlad medzi orientáciou úst a očí voči zbytku tváre.

Ilúzia nám ukazuje, ako funguje náš mozog pri vnímaní tváre. Mozog vie rozoznávať tváre v bežnej polohe, pričom časti tváre (oči, nos a ústa) nevníma jednotlivo, ale ako súčasť celej tváre. A keďže sa náš mozog nestretáva bežne s tvárami obrátenými hore nohami, nenaučil sa ich vyhodnocovať tak efektívne ako tie bežné. Preto, keď sa pozeráme na obrátenú tvár, máme sklon vnímať skôr jej jednotlivé časti a nie celok.

Ilúzia dvojtvárových portrétov

Pozrite sa na obrázok! Zdá sa vám fotografia mätúca? Vidíte tvár z profilu alebo spredu?

Ilúzia je vytvorená vo photoshope, vrstvením viacerých fotiek z rôznych uhlov.