Ilúzia iradiácie

Čo vidíte? Zväčšuje sa žiara na obrázku, alebo je to len ilúzia? Priblížte a zase oddiaľte hlavu od obrazovky.

Podobný efekt môžete vidieť, ak budete pohybovať hlavou dopredu a dozadu od obrazovky.

Ako to funguje?

Iradiácia je jav, pri ktorom sa nám svetlé objekty na tmavom pozadí javia väčšie, ako rovnako veľké tmavé objekty. Ide o geometrické hranice svietiaceho alebo osvetleného predmetu na tmavom pozadí, ktoré sa nám zdajú väčšie, ako v skutočnosti sú. Tzn. že zdanlivé zväčšenie výrazne vzrastá s jasnosťou pozorovaného objektu. Ak sa budete na obrázky pozerať niekoľko sekúnd, vytlačí sa tento obrázok na vašu sietnicu v zadnej časti oka. Potom ho môžete vidieť aj so zatvorenými očami.