Pulfrichov efekt

Vezmite si slnečné okuliare, prekryte nimi jedno oko a oboma pozerajte na video.

Vidíte video v 3D? Autorom ilúzie je nemecký fyzik Carl Pulfrich, zaoberajúci sa optikou.

Ako to funguje?

Obraz, ktorý je pozorovaný cez tmavý filter, dorazí do mozgu neskôr ako obraz pozorovaný voľným okom bez akýchkoľvek prekážok v pozorovanej dráhe. Oneskorenie predstavuje približne 15 ms. Najpravdepodobnejším vysvetlením je, že ak zoslabíme signál, ktorý je vedený z oka do mozgu, zapríčiníme oneskorenie tohto signálu. Kedže oko potrebuje zvýšiť’ svoju citlivosť’ na svetlo, jeho receptory musia byt’ viac prepojené a na to je potreba viac času. Táto doba sa ešte predĺži, pretože nízka intenzita osvetlenia vedie k zníženiu prenosovej rýchlosti. Preto pri sledovaní videa (s použitím tmavého filtra), ktoré je v horizontálnom pohybe, mozog spojí aktuálny a oneskorený obraz a vzniká tak priestorový vnem.

Ideálnym príkladom je záber z okna idúceho vlaku, prípadne záber na rotujúce teleso. Tmavý filter umiestňujeme pred to oko, ku ktorému sa videozáznam pohybuje (ak sa videozáznam pohybuje zľava doprava, filter patrí pred pravé oko a opačne).

Tento efekt možno pozorovať’ na horizontálne sa pohybujúcich objektoch s použitím jednoduchých okuliarov, ktoré majú filter na jednom oku tmavý a na druhom svetlý.
Hlavnými výhodami tohto postupu je, že nepotrebujeme dva stereoskopické obrazy, nestrácame farebnú informáciu a bez použitia okuliarov je možné pozorovať plnohodnotný 2D obraz. Nevýhodou však je, že tento postup nemožno použiť u statických snímok.