Ilúzia vozového kolesa

Krútia sa kolesá vo filmoch opačným smerom?

Ako to funguje?

Najprv, keď auto začne zrýchľovať, všetko vyzerá normálne. Kolesá automobilu sa točia presne tak, ako by sa dalo očakávať. Akonáhle však kolesá začnú získavať značnú rýchlosť, vyskytnú sa anomálie. V určitom okamihu sa zdá, že sa otáčanie kolies postupne spomaľuje a potom sa na chvíľu zastaví. Po obnovení začne rotácia opačným smerom. Je zrejmé, že kolesá automobilu sa otáčajú dozadu (oproti smeru pohybu).

Tento účinok je pozorovateľný najmä v televízii alebo vo filmoch. Kamery použité vo filmoch nezachytávajú nepretržité zábery, ale skôr veľa obrázkov za sekundu. Táto rýchlosť snímania je zvyčajne približne 24 až 50 snímok za sekundu. Náš mozog zapĺňa medzery medzi týmito obrázkami tým, že vytvára ilúziu nepretržitého pohybu medzi podobnými obrázkami.

Preto, ak sa koleso otáča väčšinu cesty pozdĺž jedného rámu  k nasledujúcemu, najzreteľnejším smerom pohybu, ktorému mozog rozumie, je dozadu.