Fantómové/fiktívne obrazy

Vidíte dva trojuholníky?

Ide o vizuálnu ilúziu, ktorá vyvoláva vnímanie okraja bez toho, aby sa zmenil jas alebo farba tohto okraja.

Ako to funguje?

Objavenie iluzórnych obrysov sa pripisuje Friedrichovi Schumannovi na začiatku 20. storočia. Avšak tieto fantómové obrazy sú najmä v umení datované až do stredoveku. Do tejto kategórie patrí aj Kanizsov trojuholník. Ak sa pozriete na obrázok, na prvý pohľad vidíte dva trojuholníky. Je to naozaj tak? Pravdou je, že ani jeden „trojuholník“ na obrázku nie je úplne kompletný. Na jednom chýbajú stredy strán, druhý je zase tvorený neúplnými kruhmi a dokresľuje ho naša predstavivosť. Preto sa nám zdá, že sú na obrázku dva trojuholníky, aj keď to tak úplne nie je. Existuje množstvo modifikácii Kanizsovho trojuholníka, kedy je zobrazovaný aj ako Kanizsov štvorec.