Ilúzia dutej tváre

Kocka, ktorú môžete vidieť na obrázku, funguje na princípe Hollow face (Ilúzia dutej tváre).

Ako to funguje?

Trojrozmerné ilúzie sú 2-D obrázky, ktoré navodzujú dojem troch dimenzií. Na prvý pohľad vyzerá objekt ako normálna kocka, teda je vypuklý. Pri otáčaní sa jedna sada čiar na kocke skráti, takže divák predpokladá, že táto strana kocky bola odvrátená (vidieť menej riadkov). Naopak, keď sa čiary predlžujú, divák predpokladá, že je k nemu daná strana kocky otočená. Podstata ilúzie spočíva v tom, že mozog na základe skúseností dotvára dvojrozmerné obrázky do trojzormerných, aj keď v skutočnosti trojrozmerné nie sú. Podobne fungujú aj ilúzie, ako je T-rex a Maska Alberta Einsteina, ktoré môžete vidieť aj v našom múzeu.