Hermannova ilúzia

Skúste spočítať tmavé kruhy na obrázku!

Ilúzia je pomenovaná po svojom objaviteľovi Ludimarovi Hermanovi. Ide o optický klam zobrazujúci neexistujúce šedé body, ktoré periférne vidíte na priesečníkoch svetlých (bielych) čiar. Ak sa priamo pozriete na priesečníky bielych čiar zistíte, že sa tam v skutočnosti šedé body nenachádzajú.

Ako to funguje?

Ilúzia je založená na vysokom kontraste medzi bielymi pásmi a čiernymi štvorcami. Tento jav závisí od umiestnenia receptívnych polí a od toho, koľko svetla dopadá na jednotlivé fotoreceptory vo vnútri týchto polí. Svetlé fotoreceptory sú citlivejšie na denné svetlo a tmavé fotoreceptory sa aktivujú za šera alebo v tme. Miznutie šedých bodov je spôsobené tým, že receptívne polia, umiestnené bližšie k miestu najostrejšieho videnia, sa aktivujú pri priamom pohľade a sú menšie ako polia, ktoré majú za úlohu vnímať perspektívne videnie. To znamená, že ak sa pozeráme na priesečníky bielych pásov priamo, na celé receptívne pole dopadne biele svetlo, a preto vidíme správne bielu farbu (v tomto prípade šedé body nevidíme v priesečníku bielych pásov). Ak by boli biele pásy veľmi široké, ilúzia by nefungovala. Existujú rôzne modifikácie Hermannovej mriežky, ktoré majú rovnaký účinok.