Ilúzia slepého bodu

Zavrite ľavé oko a zapozerajte sa na menší kruh nachádzajúci sa na ľavej strane obrázku. Pri sústredení sa na tento kruh, postupne prestanete vnímať väčší pohybujúci sa kruh, ktorý postupne zmizne.

Ilúzia miznutia je následkom toho, že sa sústredíme na určitý bod či oblasť, pričom miesto, na ktoré nesústredíme svoju pozornosť postupne mizne, tzn. že oko prestane toto miesto vnímať.

Ak máte problém s video, skúste nájsť váš slepý bod na obrázku. Zatvorte ľavé oko a zapozerajte sa pravým okom na „plusko“. Pomaly pohybujte hlavou k obrazovke a stále pozerajte pravým okom na „plusko“. V určitom momente čierny kruh zmizne a to je váš slepý bod.

Ako to funguje?

Tento fenomén sa nazýva Troxlerov efekt, ktorý je pomenovaný podľa doktora a filozofa Ignacza Troxlera. Vytvorením tejto ilúzie sa mu podarilo ukázať, akým spôsobom náš mozog spracováva informácie. Troxlerov efekt je známy už od 19. storočia a vo všeobecnosti hovorí o tom, že ak sa budeme sústrediť na určitý objekt (bod), podnety, ktoré ho obklopujú sa budú postupne strácať. Keďže náš mozog denne spracováva veľmi veľa podnetov, nedokážeme sa úplne na všetky sústrediť. Aby náš mozog správne fungoval, sústredí sa iba na tie najdôležitejšie podnety. Je to akási ochrana pred preťažením mozgu. Troxlerov efekt ukazuje i to, že sa nedokážeme sústrediť na detaily, najmä na rozmazané obrázky. Ani si v mysli nedržíme farby, ale zapamätávame si ich celkový dojem.

Na podobnom princípe funguje aj vnímanie vône. Ak použijete voňavku, spočiatku ju budete cítiť. No po čase si na ňu zvyknete a prestanete vôňu vnímať, aj keď ju máte stále na pokožke či oblečení. Preto sa vám môže zdať, že už „nevoniate“, pričom ostatný ju budú stále cítiť. Kvôli tomu sa stáva, že niektorí sa doslova oblejú voňavkou.

Rovnako je to aj pri tomto obrázku. Ak sa budete sústrediť na zelený bod, po čase vám bude zdať, že žlté body postupne miznú. Aj keď to nie je pravda. Stačí, keď žmurknete, alebo sa pozriete inde a potom späť na obrázok zistíte, že žlté body vôbec nezmizli.